ฮวงจุ้ยห้องนอนที่ดี เพิ่มพลังงานบวก เสริมทรัพย์ เสริมสุขภาพดี

การจัดห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยนั้นนอกจากจะดีต่อดวงชะตาผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการนอนหลับได้อีกด้วย การวางตำแหน่งห้องนอนไว้กลางบ้านจึงทำให้มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าบ้าน แต่ห้องนอนที่อยู่ในตำแหน่งกลางบ้านอาจมีปัญหาเรื่องการรับแสงธรรมชาติและการระบายอากาศ หากไม่มีช่องเปิดช่องแสงเพียงพอและไม่มีส่วนเชื่อมต่อกับภายนอก

ดังนั้นเพื่อการระบายอากาศที่ดี ควรออกแบบให้ห้องนอนอยู่ที่ตำแหน่งมุมของบ้าน เพื่อให้แสงและลมเข้าสู่ห้องได้ทั้งสองทาง หลักฮวงจุ้ย :ผู้ที่มีห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวจะทำให้เป็นคนหงุดหงิดโมโหง่าย และสุขภาพเสื่อมโทรม ไม่สบายอยู่บ่อยๆ หากเป็นคู่สามีภรรยาจะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนัก มีเรื่องขัดแย้งอยู่เสมอ เมื่อมีการปรุงอาหารก็จะเกิดกลิ่นควัน และความร้อนสะสมอยู่ในห้อง ซึ่งห้องที่อยู่ใกล้ก็จะได้รับผลกระทบนั้น และส่งผลกระทบไปยังผู้ที่อยู่ในห้องนอนนั้น เสียบรรยากาศในการพักผ่อน อันจะมีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตต่อไปด้วย ในสมัยก่อนใช้ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิงยิ่งมีควันไฟมาก

หลักฮวงจุ้ย การวางตำแหน่งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงไปที่ประตูห้องก็ถือว่าไม่ดี เพราะเป็นตำแหน่งชี่พิฆาต ทำให้ผู้นอนได้รับผลร้ายและมักถูกผีอำบ่อยๆ
การวางเตียงนอนตรงกับประตูห้องไม่ว่าจะวางในลักษณะใด หันหัวเตียงไปหรือปลายเตียงไปทางไหน ก็จะทำให้ผู้นอนนอนหลับอย่างไม่เป็นสุข เพราะประตูเป็นจุดที่มีการผ่านเข้าออกบ่อยๆ รวมทั้งช่องภายใต้ประตูจะทำให้คนภายนอกเห็นการเคลื่อนภายใน จึงทำให้คนภายในรู้สึกระแวง ไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ห้องนอนที่ดีต้องเป็นอย่างไร ห้องนอนที่ดีควรมีความโปร่ง โล่ง มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างจากธรรมชาติส่งถึง และไม่มีภาวะรบกวนจากภายนอก เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัย การวางตำแหน่งห้องนอนในบ้านจึงไม่ใช่การเลือกวางตำแหน่งของห้องนอนไว้ที่หน้าบ้าน หลังบ้าน ซ้ายหรือขวา แต่ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อห้องนอน ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ควัน เสียง กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดเรื่องของจิตวิทยามุมมอง

Scroll to Top