ฮวงจุ้ยโต๊ะอาหารวงกลมกระชับความสัมพันธ์

รูปทรงต่างๆ มีความหมายตามหลักฮวงจุ้ยโต๊ะกินข้าวที่ต่างกัน ทำให้โต๊ะกินข้าวแต่ละรูปทรงจึงให้ผลลัพธ์ตามหลักฮวงจุ้ยไม่เหมือนกันไปด้วย รูปทรงที่เหมาะสม โต๊ะทรงกลมหรือทรงโค้งมนเป็นทรงมงคลในทางฮวงจุ้ยที่เหมาะสมต่อการจัดโต๊ะกินข้าวมากที่สุด เนื่องจากโต๊ะทรงนี้มีความหมายสื่อถึงความสมดุล ความมั่งคั่งร่ำรวยและกระชับความสัมพันธ์ความรักของคนในบ้าน

รูปทรงที่ควรหลีกเลี่ยงในฮวงจุ้ยคือรูปทรงที่มีเหลี่ยมต่างๆ เพราะจะมีความหมายว่าเหมือนหอกที่คอยทิ่มแทงผู้ที่นั่งกินข้าวอยู่ สร้างความบาดหมางและความขุ่นเคืองให้กับคนในครอบครัว หากต้องการใช้โต๊ะเหลี่ยมจริงๆ ก็ต้องแก้ฮวงจุ้ยด้วยการตกแต่ง เช่น ปูผ้าปูโต๊ะหรือวางแจกันดอกไม้ เมื่อกล่าวถึงฮวงจุ้ยความรักของคนในบ้านแล้ว โต๊ะกินข้าวเป็นพื้นที่ที่สำคัญอันดับ 2 รองจากห้องนอน ฉะนั้นควรใช้โต๊ะกลมเป็นโต๊ะกินข้าวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวล้อมวงเข้ามาหากันและสะดวกต่อการพูดคุย หรือถ้าไม่ใช้โต๊ะกลมควรจัดวางอย่างไรก็ได้ให้สมาชิกในบ้านเห็นหน้าซึ่งกันและกันได้ครบทุกคน

Scroll to Top