ฮวงจุ้ยโอ่งน้ำล้น ให้อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยเงินทอง

โอ่งน้ำล้นเป็นอีกหนึ่งของตกแต่งบ้านที่นิยมนำมาแต่งในสวน โดยเฉพาะสวนหน้าบ้านที่ไม่สามารถทำการขุดบ่อน้ำได้ ซึ่งการตั้งโอ่งน้ำล้นตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยให้บ้านอยู่ร่มเย็น เป็นสุข เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี และสำหรับเคล็ดลับการตั้งโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยที่จะส่งผลดี ให้มีความความสุข ความเจริญเหมือนน้ำที่ล้นออกมาจากโอ่ง

ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ปัจจุบันนี้รูปทรงของโอ่งน้ำล้นมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แต่แบบที่ได้รับความนิยมตามหลักฮวงจุ้ยคือ โอ่งที่เป็นรูปทรงกลม แบบโอ่งโบราณ ซึ่งลักษณะทรงกลมตามหลักฮวงจุ้ยแล้วถือว่าเป็นโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยที่ดี เพราะจะช่วยเสริมพลังงานที่ดีให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านได้ โดยเฉพาะด้านโชคลาภ เงินทอง โอ่งมีให้เลือกหลายขนาด ซึ่งการเลือกขนาดของโอ่ง ควรเลือกตามขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการวางโอ่งน้ำล้น โดยหากมีพื้นที่ในการวางที่กว้างก็สามารถใช้โอ่งน้ำล้นขนาดใหญ่ได้ แต่หากพื้นที่แคบไม่ควรวางโอ่งน้ำล้นขนาดใหญ่ลงไป เพราะพลังของน้ำอาจจะไปบดบังพลังงานอย่างอื่นเสียหมด โดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุไฟ เพราะการตั้งโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยถึงแม้จะช่วยดึงดูดโชคลาภ ทรัพย์สิน แต่หากมีพลังงานมากกว่าธาตุเจ้าของก็จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยไม่มีไฟ รู้สึกเบื่อหน่าย เฉื่อยชาได้ ดังนั้นจึงควรติดตั้งขนาดของโอ่งน้ำล้นให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อปรับสมดุลของธาตุให้เหมาะสม

Scroll to Top