แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ด้านหลังเป็นหน้าต่าง

การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานอันดับแรกนั้นคือตำแหน่งของโต๊ะนั่นเอง การจัดตำแหน่งของโต๊ะทำงานที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมอำนาจ บารมี ให้กับเจ้าของโต๊ะทำงานนั้น การวางตำแหน่งโต๊ะทำงานที่ดีคือต้องไม่ตรงกับประตู เพราะจะเป็นการทำให้โชคลาภเงินทองไหลออกทางประตู และต้องไม่หันหน้าเข้าผนัง ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่ดีนั้นต้องหันหลังให้ผนังทึบและมองเห็นได้ทั่วห้องอย่างชัดเจน

การที่หลังโต๊ะทำงานเป็นหน้าต่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน เนื่องจากพลังงานดีต่างๆ ที่เข้ามาจะผ่านออกไปทางหน้าต่าง และพลังงานที่ไม่ต้องการจะเข้ามาทางหน้าต่างเช่นกัน ดังนั้นถ้าโต๊ะทำงานมีด้านหลังเป็นหน้าต่างโล่ง ควรหาตู้เอกสารทึบ ชั้นวางหนังสือ หรือต้นไม้มาวางไว้เพื่อช่วยให้ฮวงจุ้ยดีขึ้น การจัดตำแหน่งของโต๊ะทำงานที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมอำนาจ บารมี ให้กับเจ้าของโต๊ะทำงาน

Scroll to Top