แก้เคล็ดปรับตำแหน่งโต๊ะทำงานตรงประตู

เลี่ยงตำแหน่งตรงข้ามประตู ตำแหน่งของโต๊ะทำงานที่อยู่ตรงข้างประตู จะทำให้การทำงานมีแต่ความวุ่นวาย ทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ปัญหารุมเร้ากวนใจ ต้องคอยตามคอยแก้อยู่เสมอ จึงเป็นจุดที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะเป็นตำแหน่งที่นั่งแล้วเหนื่อย แต่ถ้าไม่สามารถโยกย้ายที่ตั้งได้ แนะนำให้ตกแต่งโต๊ะทำงานด้วยต้นไม้เพื่อลดความแรงของฮวงจุ้ยลงและไม่ควรนั่งหันหน้าหรือหันข้างเข้าหาประตู

การจัดโต๊ะทำงานไม่ควรตั้งโต๊ะทำงานตรงกับประตูและไม่ควรนั่งหันหน้าหรือหันข้างเข้าหาประตู เพราะจะทำให้เจอแต่ปัญหาอุปสรรคให้ต้องคอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลาหรือการงานวุ่นวาย ยกเว้นมีหน้าที่ออกไปติดต่อข้างนอกบ่อยๆ นั่งตรงตำแหน่งนี้ถึงจะดี ควรหาฉากมาบังไว้หรือต้นไม้มงคลมาตั้งไว้เพื่อเป็นการแก้ฮวงจุ้ย มุมทํางานที่ควรเป็นมุมสามารถมองเห็นประตูทางเข้าได้ชดเจน หากสุดวิสัยสิ่งที่พอแก้ไข ได้โดยการนํากระจกเงามาตรงบริเวณโต๊ะเพอให้สองเห็นประตูได้หลีกเลยงการตงโต๊ะหันหน้าเข้าหา กําแพงหรือฉากในห้องเพราะจะเป็นการลดทอนอํานาจและพลังในการทํางาน ควรหมุนโต๊ะ เจอให้ก้าแพงหรือฉากกั้นอยู่ข้างหลังจะดีกว่า

Scroll to Top